top of page
koçluğun faydaları
Koçluk Nedir

koçluk nedir?

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) koçluğu şöyle tanımlar. Koçluk günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteri ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir. 

kimler koçluk alabilir?

Hayatının bir veya birçok alanında netleşme, karalılık, farkındalık, performans, değişim ve gelişim isteyen tüm bireyler ve kurumlar koçluk hizmeti alabilir. 

koçluğun faydaları nelerdir?

Profesyonel Koçluk insanın hayatında birçok harika fayda yaratır; örneğin kişinin hayatındaki zorluklara farklı ve yeni açılardan bakmasını sağlar, karar verme becerilerini geliştirir, kişiler arası ilişkilerde etkinlik sağlar ve güveni arttırır. Koçluk almaya başlayıp devam edenlerin hayatında verimlilik, yaşam ve işten memnuniyet ve ilgili hedeflere ulaşılması gibi konularda belirgin bir gelişme gözlenmiştir.

Profesyonel Koçluk iş performansında artış, yönetim becerilerinde gelişme, zaman yönetiminde iyileşme ve takım çalışmasında verimlilik sağlar.

Profesyonel koçluk kişinin ve grupların potansiyelini en üst düzeye çıkarır ve dolayısıyla gizli üretkenlik kaynaklarının kilidini açar.

Icf tarafından yapılan araştırmalarda koçluk sonrasında aşağıdaki sonuçlar alınmıştır.

Koçluğun faydaları
Koçluğun faydaları
Koçluğun faydaları

Bir koç ile görüşen hemen hemen tüm şirketler ve kişiler aldıkları hizmetten memnun olduklarını belirtmiştir.

Koçluğun faydaları

Bir kişi veya ekip, (bunlarla sınırlı olmaksızın) aşağıdakiler dahil, birçok nedenden dolayı bir koç ile görüşmeyi seçebilir:

  • Acil veya mecburi bir durumun kişiyi zorlaması (sınırların zorlanması gereken bir durum, zorluk ya da fırsat),

  • Bilgi, beceri, güven, özgüven veya kaynaklarda bir eksiklik olması durumu,

  • İstenen hedef ve sonuçlara ulaşmayı hızlandırma arzusu,

  • Net ve açık bir şekilde seçim yapılabilme eksikliği,

  • Başarının problemli bir hal almaya başlaması,

  • İş ve özel yaşamda denge eksikliğinin istenmeyen sonuçlar doğurması,

  • Kendini keşfetme, temel güçlü yanların farkına varma ve bunların en iyi nasıl kullanılabileceği ile birlikte tanımlanması gerekliliği.

koçluk görüşmeleri nasıl gerçekleşir?

Koçluk görüşmeleri birebir ve ortalama 45-50 dakikadır. Genel anlamda fayda sağlanması için en az 7-8 görüşme yapılması tavsiye edilmektedir. Önceden randevu alınarak yapılan bu görüşmeler yönlendirmeden, yargılamadan ve eleştiriden tamamıyla uzak, dinleyerek ve soru sorarak gerçekleşir. Koçlukta temel amaç; kurumların ya da bireylerin kendi kaynaklarını etkin kullanarak kendi kararlarını ve çözümlerini bulmasıdır.

“Çoğu insan aslında olduğundan başka bir insan. Düşünceleri başkalarının düşünceleri, yaşamları bir taklit ve tutkuları özlü bir söz”

Oscar Wilde

bottom of page