Hayat akıp gidiyor ve zamanı durdurmak ya da geriye almak imkansız. Bazen o kadar kaptırıyoruz ki kendimizi bir bakmışız gün bitmiş, hafta bitmiş, ay bitmiş, yıl bitmiş hatta yıllar...  Peki gerçekten bunu mu istiyorsunuz? Önünüze gelen hayatı yaşamak mı? Yoksa yaşamak istediğiniz hayatın önünüze gelmesini mi? 

 

Hayatınızı, işinizi ya da okulunuzu daha güzel daha başarılı bir hale getirmek mümkün.

Yeter ki isteyin ve koçlukla tanışın.

Yaşam Koçluğu

Yaşam koçu ve yetişkin bireylerle yapılan koçluk çeşididir. Kişinin bulunduğu noktadan varmak istediği noktaya ilerlemesini sağlayan yaratıcı bir ortaklık sürecidir. Kişilerin iş ve özel hayatları ilgili hedeflere ulaşmalarını, gelişimini ve değişimini sağlar.

Farkındalık, motivasyon, harekete geçme, kararlılık, netlik, özgüven, başarı, mutluluk, iletişim becerisi, planlama becerisi, zaman yönetimi, stres yönetimi, kendini keşfetmeyi sağlar. Yaşamın herhangi bir alanında olup biten ve zihnini meşgul eden konularda farklı bakış açısı kazandırır.

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci koçu ya da diğer bir ifadeyle eğitim koçu ve öğrencilerle yapılan koçluk çeşididir. Öğrencilerin sadece okul hayatını değil tüm yaşamını ele alan koçluk sürecidir. Öğrencilerin kendini tanımasını, potansiyelini keşfetmesini ve kullanmasını, hem okul sınavlarında hem de LGS ve YKS gibi sınavlarda daha başarılı olmasını, stres yönetimi, zaman yönetimi, planlama becerisi, farkındalık, özgüven, motivasyon, geleceği ile ilgili hedefleri belirlemesini, bu hedeflere ilerlemek için yapması gereken aksiyonları almasını sağlar.

Yönetici Koçluğu

Yönetici koçu ve bugünün ve geleceğin yöneticileri ile yapılan koçluk çeşididir. Yöneticilerin bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşması için gerekli adımları ve engelleri belirler. Sonrasında ise belirlenen adımlar ve engeller hakkında aksiyona geçilerek ilerleme sağlar.

Takım Koçluğu

Takım koçu ve ekiplerle yapılan koçluk çeşididir. Takım koçluğu; takımların artı ve eksilerinin farkına varılarak performansının arttırılmasını sağlar. Tüm takımın katılımıyla ulaşılması gereken hedefler için gerekli aksiyonları belirler. Takım ruhu, doğru ve açık iletişim, kurumsallaşma, kurum kültürü, sorumluluk alma, aidiyet, performans, motivasyon, özgüven, gelişim, değişim, verimlilik ve başarı konularında iyileşme sağlar.

Kariyer Koçluğu

Kariyer koçu ve kariyerine yön vermek isteyen tüm bireylerle yapılan koçluk çeşididir. Kariyer Koçluğu kişinin iş hayatındaki bulunduğu noktanın gözden geçirilerek geleceği ile ilgili varmak istediği noktanın, yaşam şeklinin, yaşam amacının netleşmesini sağlar. Böylelikle kişinin kariyeri ile ilgili alınması gereken aksiyonları belirler.

İlişki Koçluğu

İlişki koçu ve çiftlerle yapılan koçluk çeşididir. İlişki koçluğu; kişinin özel hayatındaki ilişkilerinin kendisiyle, değerleriyle ve yaşam biçimiyle uyumlu hale gelmesini sağlar. İlişkilerde doğruların ve yanlışların belirlenmesiyle ilişkinin sürdürülebilir ve dengeli olmasını sağlar.

Gülen Profesyonel Kadın
takım1.jpg
ilişki koçu