top of page

Koçluk nedir, ne değildir?


koçluk nedir

İngilizce’de ‘Koç’ kelimesinin kullanımı 1500’ lü yıllara dayanmaktadır. O tarihte değerli malların bir noktadan ileri bir noktaya taşınmasında kullanılan araçlara ‘Koç’ denilmekteydi. Bugün de iş yaşamında kullanımına baktığımızda kelimenin orijinal anlamını koruduğu görülmektedir. Özetle koçluk değerli bir kişinin bulunduğu noktadan daha ileri bir noktaya ulaşmasını sağlayan bir araç ya da hizmettir. Değerli ancak potansiyelini kullanmayan ya da hayatının herhangi bir alanında düşük performans gösteren kişiler aslında tam da koçluk almaya uygun kişilerdir. Böylelikle bu kişiler kendine ve hayata daha çok değer katabilirler.

Uluslararası Koçluk Federasyonu ise (ICF) koçluğu şöyle tanımlar. Koçluk günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteri ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir.

Günümüzde koçluk kavramı ile diğer kavramlar karıştırılmaktadır. Psikiyatrist, psikoterapist, mentör, danışman bunlardan en çok karıştırılanlarıdır.

Psikiyatrist bir doktordur ve psikolojik rahatsızlıkları tedavi eder. Rahatsızlığın durumuna göre ilaç verebilir. Koç ise kimseyi tedavi etmez, kimseye ilaç vermez.

Psikoterapist psikolojik terapi yapar. Koçlar ise terapi yapmaz, geçmişle değil bugün ve yarınla ilgilenir.

Mentör spesifik bir alanda uzmanlaşmış tecrübeli kişidir. Tüm bilgi ve birikimini mentörlük hizmeti alanlarla paylaşır ve onlara destek olur. Koç ise müşterisinin doğuştan yaratıcı, becerikli ve bütün olduğunu kabul eder, dinleyerek ve sorular sorarak cevapları kişinin kendisinin bulmasını sağlar.

Danışman, danışmanlık verdiği alanda uzmanlaşmıştır. Danışana o alanda birçok önerilerde bulunur, danışan da bu önerileri uygular. Koç ise öneri, eleştiri ya da yargılamada bulunmaz. Kişinin kendi bilgi birikiminden yola çıkarak kendi tercihlerini seçmesini sağlar.

Profesyonel Koçluk insanın hayatında birçok harika fayda yaratır. Kişinin hayatındaki zorluklara farklı ve yeni açılardan bakmasını sağlar, karar verme becerilerini geliştirir, kişiler arası ilişkilerde etkinlik sağlar ve güveni arttırır, iş performansında artış, yönetim becerilerinde gelişme, zaman yönetiminde iyileşme ve takım çalışmasında verimlilik sağlar.

Koçluk almaya başlayıp devam edenlerin hayatında verimlilik, yaşam ve işten memnuniyet ve ilgili hedeflere ulaşılması gibi konularda belirgin bir gelişme gözlenmiştir.

Sevgilerimle,

Tanıtılan Yazılar

Son Paylaşımlar

Arşiv

Etiketlere Göre Ara

Henüz etiket yok.

Bizi Takip Edin

  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon
bottom of page